Politika jakosti

HOME Etika a zodpovědnost společnosti Dokonalost vyrobená v Itálii

Naše oddanost kvalitě zaručuje vysoce spokojené klienty. Každý z nás má povinnost poskytovat zákazníkům vysokou úroveň služeb za účelem dosažení optimální rovnováhy mezi cíli a výsledky. Z organizačního hlediska je náš systém kontroly kvality založen na prevenci možných chyb namísto jejich pozdějšího odstraňování. To nám umožňuje řešit potíže přímo u jejich zdroje, kde je jejich odstraňování rychlejší.“ 

V rámci zavádění této politiky ustanovil náš generální ředitel následující směrnice:
- Zaměření na trh s cílem nabídnout inovativní produkty, které svým poměrem kvality a ceny uspokojí potřeby zákazníků.
- Investice do komunikace (prodejní místa, schůzky, propagační akce atd.).
- Investice do inovativního obchodního zařízení.
- Přímá osobní asistence při prodeji a poprodejních službách.
- Vhodný výběr nejlepších dodavatelů a jejich zapojení do volby nových technologií. 
- Zkvalitňování lidských zdrojů: motivace zaměstnanců, jejich zapojení do úspěchů společnosti, zvyšování jejich povědomí o vlastní roli, zodpovědnostech a procesech. 

Za účelem zhodnocení a zlepšování výkonnosti a efektivity našich procesů plánuje společnost nástroje a prostředky k vyhodnocení následujících indikátorů:
- interní a externí potvrzení výsledků
- informace od zákazníků
- proces monitorování a dosažení cílů 
- adekvátnost zdrojů a školení zaměstnanců v rámci správné kontroly, řízení a ověřování aktivit a výsledků

Plněním tohoto plánu pověřil generální ředitel společnosti osobu zodpovědnou za kontrolu kvality.
Naše politika kvality je založená na vysoké míře zapojení a účasti všech spolupracujících osob s cílem zlepšit růst. Politika kvality prochází pravidelnou revizí ze strany výkonného managementu, který ověřuje její platnost. Výkonný management každoročně provádí i revizi Procesu kvality (SGQ) a zajišťuje správný vývoj této politiky.
 
Administrátor